Mizone B40

Mizone® B 40 là màng chống thấm bitum biến tính APP gia cường sợi tổ hợp không dệt. Sản phẩm được sản xuất trên dây ch uyền công nghệ tiên tiến, hiện đại. Mizone® B 40 có kích thước ổn định, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt cao và các tính chất cơ lý tuyệt vời.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói Dài 10m x rộng 1m / cuộn
Bề mặt màng Mặt dưới: PE Film, khoáng
Mặt trên: cát, PE Film, khoáng