Mizone Top Seal 107

Mizone® Top Seal-107 là vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng/màu Thành phần A: Chất lỏng / trắng

Thành phần B: Bột / Xám

Đóng gói 25 kg/bộ (A+B)

Thành phần A : 5 kg/ thùng

Thành phần B : 20 kg/ bao

Lưu trữ Nơi khô mát, có mái che
Thời hạn sử dụng Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất, nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
Tỷ trọng Thành phần A: ~1.02 kg/lít

Thành phần B: ~1.40 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống) Vữa mới trộn: ~2.10 kg/lít

Cường độ bám dính ≥  1.0 N/mm2 (28 ngày, trên nền bê tông đã được chuẩn bị và làm ẩm)