Mizone PVC Water stop

Băng cản nước PVC Mizone® Waterstop được chế tạo từ nhựa Polyvinyl clorua (PVC) chịu nhiệt, đàn hồi có chất lượng cao. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua mạch ngừng thi công, khe co giãn, khe lún trong kết cấu bê tông.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

TÊN CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ MỨC CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP THỬ
Màu sắc Vàng Quan sát bằng mắt
Khối lượng riêng, g/cm3 g/cm3 ≤ 1,4 TCVN 4866:2013
Độ cứng Shore A Shore A ≥ 65 TCVN 1595-2013
Cường độ chịu kéo, MPa MPa ≥ 12 TCVN 4509:2013
Độ giãn dài khi đứt, % % ≥ 250 TCVN 4509:2013