Mizone Grout HS

Mizone® Grout HS là một loại vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, tự san phẳng, không co ngót, đạt cường độ cao sớm sử dụng được ngay. Sản phẩm có thành phần cốt liệu đã được chọn lọc và trộn sẵn để tạo ra một hỗn hợp có độ đặc đồng nhất.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói 25 kg/ bao
Ngoại quan / Màu sắc Bột/ xám
Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên

chưa mở

Điều kiện lưu trữ Nơi khô mát, có mái che
Khối lượng thể tích ≥ 1,60 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột) TCVN 3121-6:2003
≥ 2,15 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa mới trộn)
Độ chảy lỏng của vữa ≥ 24 cm (độ chảy lỏng của vữa sau 10 phút) TCVN 3121-3:2003
Sự tách nước 0 % (Không tách nước) ASTM C940:2016
Sự giãn nở ≥ 0 % (Sau 24 giờ)
Thời gian ninh kết (270C) Bắt đầu 5 – 9 giờ  ASTM C403:2016
Kết thúc 8 – 12 giờ
Cường độ nén 3 ngày ≥ 30 N/mm2 TCVN 3121-11:2003
7 ngày ≥ 45 N/mm2
28 ngày ≥ 60 N/mm2